Benoemingscommissie voor ‘Bijstand in het pastoraat’ Benoemingscommissie voor ‘Bijstand in het pastoraat’
Met het komend emeritaat van ds. Guus Fröberg ontstaat een vacature voor een predikant.
De algemene kerkenraad neemt binnenkort een besluit over de invulling van deze vacature. Daarbij betrekt de AK de besluitvorming over het rapport Bouwen op goede grond, over de toekomst van de protestantse gemeente in Vlaardingen.

In de tussentijd werft onze wijkgemeente een bijstand in het pastoraat die tijdelijk onze pastoraal werker Annabell de Jong kan helpen in het pastorale werk. Voor de selectie van kandidaten heeft de wijkkerkenraad een benoemingscommissie ingesteld. Die bestaat uit Edith de Lange, Pieter Vellekoop, Willy van Bree, Marianne Schipper en Peter van Rijn.

De commissie is nu twee keer bijeen geweest. De laatste keer zijn de twee binnengekomen reacties op de vacature besproken. Een van belangstellenden is afgewezen; de ander is uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek vindt na de Pinksteren plaats.

Overigens hebben de leden van de benoemingscommissie aangegeven in beginsel bereid te zijn lid te worden van een beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. Zoals in de eerste alinea is geschreven, hangt het van de besluitvorming van de algemene kerkenraad af hoe de eventuele beroepingscommissie eruit ziet. Vooralsnog is er alleen sprake van een benoemingscommissie.
De commissie houdt jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.
 
Over de diensten vanaf 24 maart Over de diensten vanaf 24 maart
Iedereen is welkom maar blijf alstublieft thuis als u klachten hebt!

Bij binnenkomst de handen desinfecteren is nog steeds het advies.

U mag zelf weten waar u gaat zitten, maar dan wel op de stoelen en de banken rechts achter (vanaf het liturgisch centrum gezien) of op de banken boven.

We verzoeken u wel voorlopig één stoel vrij te houden naast bijvoorbeeld een echtpaar of een gezin. Zo houden we toch nog enige afstand.
Wilt u meer afstand bewaren dan kunt u plaatsnemen op de banken links achter (vanaf het liturgisch centrum gezien).
Er zijn kussens beschikbaar.

Wilt u koffiedrinken na de dienst?
We stellen het op prijs als u dat zittend doet.
We willen nog even zo min mogelijk beweging.
U kunt een kopje koffie halen in de Glazen zaal of in de Grote zaal.

We doen een dringend beroep op u voorzichtig te zijn, voor uzelf maar zeker voor anderen. Geef elkaar ruimte!

Geen handen geven na de dienst, ook in de toekomst niet meer.

De diensten gaan via Kerkomroep en YouTube door
Als u wilt kunt u deze diensten thuis meevieren.

 
Heleen Horsman
, scriba.