‘Houd moed, heb lief’ ‘Houd moed, heb lief’

De vlag met deze tekst wappert bij de Bethelkerk

De woorden zijn onderdeel van een gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor op een bouwschutting’ schreef. Het gedicht was bedoeld voor buiten op een bouwschutting. Maar op verschillende plaatsen in Nederland werden de woorden ‘Houd moed, heb lief’ er uit gehaald en op de muren van huizen en gebouwen geschilderd. Ze zijn een eigen leven gaan leiden los van het gedicht.
Het mag duidelijk zijn dat deze woorden ook ons geloof raken. Het volk Israël houdt moed, omdat de Heer voor hen uit gaat naar het beloofde land. De apostel Paulus bemoedigt zijn geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. (1 Kor. 13:7) Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben. Om onderweg te blijven heb je moed nodig en kun je niet anders dan lief hebben. Het is zo eenvoudig, maar we hebben het er vaak moeilijk mee.
 

Gedicht voor op een bouwschutting (Ingmar Heytze)

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.
terug