Verschenen berichten 2009/2011 Verschenen berichten 2009/2011

Het laatst verschenen bericht staat bovenaan!

» Bericht van de bouwcommissie - 12 februari 2011
» Bericht van de bouwcommissie - 19 november 2009
» Bericht van de bouwcommissie - 01 november 2009
» Bericht van de bouwcommissie - 01 april 2009
» Bericht van de bouwcommissie - 29 januari 2009
» Bericht van de Algemene Kerkenraad - 4 september 2008

Onderstaande rapporten openen in een nieuw venster
» Rapport verbouwing Bethelkerk - november 2008 (PDF 895Kb)
» Rapport verbouwing - december 2007 (PDF 203Kb)

 

De verbouwing werd ook met foto's bijgehouden, kijkt u hiervoor op onze fotopagina.

 

 

 

  


Bericht van de bouwcommissie - 12 februari 2011

HET GAAT GEBEUREN!

Op maandag 28 februari start de verbouwing van de middenzaal.

Het plafond wordt vervangen, brand- en geluidswerend geïsoleerd en een meter verhoogd. Boven het huidige verlaagde plafond is nog een grote vrije ruimte en daar zitten twee prachtige balken met consoles verstopt. Die komen straks in het zicht! Dan komt er ook meer daglicht in de ruimte. Er wordt een vaste glazen tussenwand met deur geplaatst, waardoor er een kleine ruimte bij komt die gebruikt kan worden voor de kinderoppasdienst.

We zoeken hulp bij het slopen en afvoeren van het huidige plafond (28 februari en 1 maart). Graag ook iemand die onze aanhanger gevuld overdag naar het Afvalbrengstation rijdt. Vervolgens extra handen bij het verwijderen van behang, het repareren van de wand en het weer aanbrengen van glasvliesbehang. De aannemer en de plafonneur kunnen extra handjes gebruiken bij het aangeven van materiaal en de nieuw geplaatste glaswand moet door ons in de lak gezet worden.

Tussen 28 februari en 19 maart zoeken we wat mensen voor slopen, afvoeren, behangen en schilderen.Jongelui: In de schoolvakantie ben je overdag dus ook welkom om behang te scheuren en zo. De zaterdagen 5 en 12 maart verwachten we ’s middags nog wel de gangen een uurtje te moeten stofzuigen en dweilen……..Graag even iets laten weten als je komt.

Iedere werkdag vanaf 09.00 uur is er iemand die eerste week.
Het wordt heel mooi met zijn allen!

Bethel Bouwteam,
Kees Sterrenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bericht van de bouwcommissie - 19 november 2009

De wijkkerkenraad van de wijkgemeente Ambacht-Oost en de bouwcommissie Bethelkerk nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de nieuwe in gebruik name van de kerkzaal van de Bethelkerk. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 27 november a.s. en vangt aan om 20.00 uur.

Vanaf half 8 kunt u binnenlopen en voor uzelf de eerste indrukken opdoen, terwijl u gebruik maakt van koffie of thee. Om 8 uur zal de bouwcommissie een uitgebreide toelichting geven op de gerealiseerde verbouwing. Zij zal stilstaan bij de achtergrond en overwegingen in de aanpassingen, de materiaal- en kleurkeuzes, de verbouwing in beeld brengen en aandacht geven aan de vele betrokkenen in de uitvoering.

De toelichting zal worden afgerond met de officiële overdracht van de kerkzaal aan de wijkgemeente, in deze vertegenwoordigd door de voorzitter van de wijkkerkenraad. Ter afsluiting van de avond is er voor ieder gelegenheid om onder het genot van een drankje de bevindingen met elkaar te delen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op deze bijzondere en feestelijke avond.

Namens de bouwcommissie
Frank Christiaansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bericht van de bouwcommissie - 01 november 2009

We zitten ondertussen in de maand van de oplevering.

Iedere week komen we een stap dichter bij het moment, dat de kerkzaal weer in gebruik kan worden genomen. De aannemer is – op enkele punten na – klaar met zijn werkzaamheden en deze maand willen we de inrichting van de kerkzaal gaan afronden. Maar dat willen we graag met hulp van u gaan realiseren! Er is een hele lijst met diverse klussen groot en klein, die door vrijwilligers moeten worden uitgevoerd. Het merendeel hiervan betreft schoonmaken en schilderen.Komt u ons helpen alstublieft? Iedere werkdag en op zaterdag, zowel ’s morgens als ’s middags, kunt u in de kerkzaal aan de slag. Neemt u contact op met Kees Sterrenburg (keessterrenburg@pkv-ambachtoost.nl of 06-49628284) of kom gewoon spontaan langs om te helpen. Ieder paar extra handen is welkom!

Met uw hulp moet het ons lukken om de kerkzaal op vrijdag 27 november op te leveren, zodat de wijkgemeente deze op zondag 29 november, de eerste Advent, weer in gebruik kan nemen.

Op de avond van 27 november wil de bouwcommissie graag een uitgebreide toelichting geven op de gerealiseerde verbouwing. Reserveert u alvast deze avond in uw agenda?

Namens de bouwcommissie
Frank Christiaansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bericht van de bouwcommissie - 01 april 2009

We zijn per 1 april gestart met de verbouwing van de Bethelkerk.

Vorige week hebben we een geldelijke toezegging ontvangen van het Fonds Vlaardingen Schiedam, waarmee we groen licht hebben om te starten.

Eigenlijk waren we al een klein beetje begonnen met de klussenclub in de koffieruimte. Door een enthousiaste groep vrijwilligers is in een rap tempo het podium met bijbehorende ruimte gesloopt, de wir-war van elektra bij het podium omgelegd, de afvoer van de verwarming onder de vloer naar buiten gebracht, een fraaie nieuwe betonvloer gestort, de wanden gestuukt…. Kortom een beetje begonnen.

En wie nu boven kijkt ziet dat we nu echt los gaan. Het plafond is verwijderd. De aannemer staat te trappelen, dus het gaat gebeuren.

Onze doelstelling is om binnen 2 maanden de jeugdruimte boven en de koffieruimte klaar te hebben. Dit betekent concreet dat op de bovenverdieping de wanden gesloopt worden, zodat 1 grote jeugdruimte ontstaat. Een jeugdruimte met een plafond wat naast plafond ook als bergzolder gebruikt gaat worden. Te bereiken met een vlisotrap. De kasten onder de schuine kap gaan weg en worden vervangen door nieuwe schuifdeuren en handige planken–indeling, de wanden worden opnieuw afgewerkt, er komt een keukenblok van 2400 mm met 2 spoelbakken inclusief warmwater, een nieuwe, praktische marmoleumvloer etc.
In de koffieruimte gaan we de wanden stuken, een nieuw geluidswerend plafond maken met inbouwverlichting en er komt een royale kast voor de boeken en materialen van de soos.

Praktisch gaan we er voor zorgen dat de gebruikers van de zalen zo min mogelijk last zullen hebben. Maar helemaal zullen we daar soms niet aan ontkomen.

Voor de gebruikers van de ruimten boven is op zondag in ieder geval de erkerkamer vooraan beschikbaar. Voor de gebruikers van de koffieruimte (oa ouderensoos) gaan we er vanuit dat we buiten de zondagen en de dinsdagen de aanpassingen door gaan voeren.

Zodra de grote jeugdruimte klaar is gaan we verder met de erkerkamer vooraan. We hopen met hulp van de jeugd…

Tot zover ! Zodra we volgende stappen gaan zetten, houden we jullie uiteraard op de hoogte !

F. Christiaansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bericht van de bouwcommissie - 29 januari 2009

De bouwcommissie gaat gestaag verder met de uitwerking van de verbouwingsplannen. De verbouwing is onderverdeeld in 5 kavels: jeugdruimtes, kerkzaal, galerij, nevenruimtes en de uitbreiding/verkeersruimte.

Voor de eerste 4 kavels zijn ondertussen werkomschrijvingen opgesteld waarin gedetailleerd staat beschreven welke aanpassingen in het kerkgebouw worden voorzien. Dit document is de basis voor de aanvragen van offertes.

Ook voor de uitbreiding annex verkeersruimte is een bouwtekening vastgesteld waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Momenteel wordt een apart detailontwerp opgesteld, dat via de welstandscommissie uiteindelijk tot een vergunningaanvraag bij de gemeente moet gaan leiden.

De aanvragen bij externe fondsen zijn nog in behandeling. Verwacht wordt dat hierover in maart duidelijkheid zal komen. Dan kan pas daadwerkelijk begonnen worden met bouwactiviteiten. Als eerste kavel willen we de jeugdruimtes gaan aanpakken. De kerkzaal willen we zodanig proberen te plannen dat we hier zo kort mogelijk last van ondervinden.

Toch gebeurt er al het nodige achter de schermen, ter voorbereiding op de verbouwing. Zo is het kerkgebouw al grotendeels opgeruimd en overbodige materialen zijn afgevoerd. De banken die we nieuw willen gaan inzetten zijn al op maat gezaagd en aangepast. En het podium in de koffieruimte wordt binnenkort verwijderd omdat hiermee nieuwe ruimte wordt gecreëerd voor de bibliotheek van de ouderensoos.

Binnenkort kunt u een uitnodiging verwachten voor een rondleiding in het kerkgebouw, waarbij zal worden ingegaan op de plannen en werkomschrijvingen per gebruiksruimte.

Mocht u meer willen weten dan kunt u altijd een bericht sturen naar bouwcommissie@pkv-ambachtoost.nl.

F. Christiaansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bericht van de Algemene Kerkenraad - 04 september 2008

Nieuw overleg leidt tot overeenstemming
Begin juli hebben wij melding gemaakt van het overleg dat op verzoek van de algemene kerkenraad tot stand was gekomen tussen het college van kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad Ambacht-Oost. Doel van dit overleg was het vinden van een oplossing voor de meningsverschillen die waren gerezen met betrekking tot de aanpassing van de Bethelkerk.
Tot onze vreugde kunnen wij u nu meedelen dat er bij dit overleg inmiddels belangrijke vorderingen zijn gemaakt.

Omdat een aanbouw aan de Bethelkerk (nieuwe entree + ontmoetingsruimte) door de wijkgemeente van vitaal belang werd geacht, heeft het college van kerkrentmeesters aan architect Louter gevraagd hiervoor een kwalitatief verantwoord en doelmatig ontwerp te maken, tegen aanvaardbare kosten.
Dit nieuwe ontwerp sluit goed aan bij de huidige architectuur van de Bethelkerk, heeft hetzelfde nuttige vloeroppervlak als een eerder en duurder ontwerp, en biedt een royale traploze verbindingsweg tussen de kerkzaal, de grote zaal en de nieuwe ontmoetingsruimte.
Voor een betere toegankelijkheid van de bovenverdieping is door de architect een interessante mogelijkheid geopperd die thans verder wordt onderzocht.

Dit voorstel is door de vertegenwoordigers van de wijkgemeente positief ontvangen en kan dus de basis gaan vormen van een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Het overleg wordt voortgezet en zal moeten leiden tot een definitief plan dat daarna ter goedkeuring aan de AK wordt voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

Ad Rozendaal - scriba,
namens het moderamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug