WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

=======================================

2. WIJKBERICHT 15 januari 2018 nr. 2 + Aankondiging Taizéviering


   

samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg

» Eerdere wijkberichten     
» Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33     
E-mail:     

Bij de dienst van 21 januari
Oecumenische viering om 10.00 uur in de Bethelkerk.
Deze zondag vieren we een gezamenlijk in het kader van de landelijke ‘Week van Gebed voor de eenheid.
Thema van deze week is ‘Recht door zee’.
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.
 
In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.
 
Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring.
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid daardoor opnieuw in gevaar gebracht.
 
Aan de dienst werken o.a. de voorgangers pastoor Ch. Duynstee en ds. G. Fröberg, het Willibrordkoor o.l.v.  Lia Schlärmann en organiste Nel de  Heer mee.
 

Uit de gemeente
Mevr. A. Berkhout verblijft voor langere tijd in revalidatiecentrum Marnix. Een kaartje, briefje of  bezoekje wordt door haar zeer gewaardeerd. (Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen; 1e etage, kamer 47)
 
Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen


 
Vaartland
Namens alle vrijwilligers die vanuit de wijkgemeente Ambacht-Oost actief zijn in Vaartland wil ik u graag informeren over het pastoraat in Vaartland.
Want er gebeurt veel in Vaartland!
Het is al jaren zo dat het zorgcentrum Vaartland (Frankelandgroep) bij de kerkelijke gemeente van de Bethelkerk hoort.
Er wonen tussen de 50 en 55 gemeenteleden in Vaartland; velen van hen kunnen niet meer de wekelijkse diensten in de Bethelkerk bezoeken.
En daarom is er gelukkig elke 14 dagen op zondagmorgen een viering in Vaartland zelf, onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Ambacht-Oost.
De geestelijk verzorger van Frankeland, ds. W. van Haften, is daar nauw bij betrokken en er is een trouwe groep vrijwilligers die rond de dienst voor allerlei praktische zaken zorgt en bewoners vanuit hun kamer naar de dienst begeleidt.
Er komen zelfs mensen uit de buurt (van buiten Vaartland) naar deze diensten.
De gemeenteleden in Vaartland krijgen pastorale aandacht van onze wijkpredikant, ds. Guus Fröberg, en een 7-tal contactpersonen.
Veel contactpersonen doen ‘dit werk’  al jaren met veel plezier en voldoening. Het is een bijzonder stabiel team (met gelukkig soms ook nieuwe mensen) en het is fijn om te merken dat zij allemaal op hun eigen manier tijd vrijmaken om onze gemeenteleden/bewoners aandacht te schenken. Dat kan zijn bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bij ziekte of verjaardag. Maar ook om de jaarlijkse Paas- en Kerstgroet namens de Bethelkerk te brengen.
 
Op deze plek wil ik die groep vrijwilligers, van zowel de diensten als het bezoekwerk, graag  eens in het zonnetje zetten.
Bedankt!
 
Harriëtte Burger


 
Een vraag voor ouderen uit Ambacht, leeftijd: 60 plus
Waar ben jij graag?
Met deze vraag gaan jongeren en ouderen uit de wijk samen met kunstenaars aan de slag, om met elkaar een bankje te maken voor op het Bordesplein.
Hoe werkt het?
Er worden aquarellen en mooie teksten gemaakt. Van de tekeningen wordt een compositie gemaakt die op de bovenkant van een bankje komt. Dat gebeurt met een mozaïektechniek, ook weer oud en jong samen. Het bankje wordt geplaatst op het Burgemeester de Bordesplein. Een echte ontmoetingsplek.
Wie zoeken we?
U woont in de wijk Ambacht
U bent 60 plus
U vindt het leuk om een workshop aquarellen en teksten maken te volgen
U heeft er zin in om een avond te mozaïeken.
 
Locatie: Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26
Datum : donderdag 25 januari 2018
Tijd : 19.00—20.30 uur.
 
Geef u op of neem contact met ons op,
ook als er nog vragen zijn:
Jan van Dorp: 0625401102
Stichting Flagen, mail:
 Zaterdagontmoeting 20 januari De Broekpolder in beeld
Wist u dat bij de vrijwilligers van de federatie Broekpolder ook leden uit onze wijk actief zijn?
Jos van den Boogert is één van hen. Hij kan u, samen met andere vrijwilligers, vertellen over wat er zoals gebeurt in de Broekpolder. Heel veel dus. Meer dan alleen ruimte en rust. Grote grazers die dagelijkse aandacht behoeven. Archeologische objecten, actueel nu in 2018 de slag bij Vlaardingen in het middelpunt staat. Een klauterwoud waar kinderen aan hun trekken komen. En dat is lang niet alles. Kortom kom luisteren, het is de moeite waard.
Zaterdagmiddag 20 januari 16.00 uur in de Bethelkerk.


Heilige onrust
De laatste avond, dinsdag 23 januari over ‘Heilige Onrust’ van Frits de Lange. Met een gesprek rondom de misschien wel meest besproken, meest uitdagende, discutabele hoofdstukken van het boek.
Van harte welkom.Bethel Familie Avond              
Vrijdagavond 26 januari van 17.30-20.15 in de Bethelkerk.
Afterparty/Gemeente Café tot 20.15-22.00
De aanmeldingen lopen gestaag door, er zijn nu al meer dan 110 deelnemers voor de BFA. Iedereen van 5 tot 100 jaar, van harte welkom bij de Singsong en het mooie concert van de van Aperen familieband JUN.
Mocht u voor wat voor reden dan ook niet om half zes in de Bethelkerk kunnen zijn dan is er altijd de mogelijkheid om ca.19 uur binnen te komen en van het uur met JUN te genieten. Na het concert is er een afterparty of zo u wilt een “Gemeente Café”, en ook hier kunt u zo maar “aanwaaien” om gemeenteleden en bekenden van de BK ongedwongen te ontmoeten.
Voor de Amerikaanse catering van dit programmaonderdeel krijgt u bij opgave een aparte mail.
Wij zoeken voor de catering in de pauze een aantal mensen die vooraf thuis pannenkoeken willen bakken.
Graag aanmelden voor alle onderdelen op .

Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.ambachtoost.nl/bfa2018 en in de liturgie van a.s. zondag.


 
Vespers in de veertigdagentijd, woensdagavond van half acht tot acht
 
Momenten van stilte, woorden en muziek

Ook dit jaar vespers/avondgebeden in de Bethel kerk.
Op woensdag van half acht tot acht. Wekelijks een moment om de drukte van alledag even stil te zetten, Je gedachten een andere wending te geven.
Het lied ‘Hier is een stad gebouwd’ vormt de rode draad, iedere week een andere invalshoek. Te beginnen op aswoensdag14 februari.
Neem ze op in uw systeem.
Kom op woensdagavond.


 
De opbrengst van de bloemenpot
van zondag 14 februari was  € 72.40.

 

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zaterdag 20 januari    
Zaterdagontmoeting De Broekpolder in beeld   16:00 uur
     
Zondag 21 januari    
Oecumenische Dienst    
Provider               
  10.00 uur
19:00 - 20:30 uur
     
Maandag 22 januari    
klussen rond en in de kerk              09:00 - 12:00 uur
     
Dinsdag 23 januari     
Ouderensoos                    
Clubs: meisjes 10-12 jr. / jongens 8-12 jr.
3e avond Heilige Onrust’
Cantorij                         
  14.30 - 16.30 uur
19:00 - 20:00 uur
20.00 - 22.00 uur
20:30 - 22.00 uur
     
Woensdag 24 januari    
Clubs: Gemengd 6-8 jaar            18:45 - 19:45 uur
     
Donderdag 25 januari    
Clubs: Meisjes 8-10 jaar 
Glorious Touch                        
  19:00 - 20:00 uur
20:00 - 22:00 uur
     
Vrijdag 26 januari    
Bethel Familie Avond     
Afterparty/Gemeente café
Messengers                   
  17.30 - 20.15 uur
20:15 - 22.00 uur
20:00 - 22:00 uur
     
Zondag 28 januari    
Bethel Bijzonder Dienst      
Taizégebed           
Provider / tienerclub
  10:00 uur
19.00 uur
19:00 - 20:30 uur


Voor deze weken en daarna:
Afscheid  (Adriaan Morriën (1912-2002))
 
Zul je voorzichtig zijn? 
 
Ik weet wel dat je maar een boodschap doet
hier om de hoek
en dat je niet gekleed bent voor een lange reis
 
je kus is licht,
je blik gerust
en vredig zijn je hand en voet
 
Maar achter deze hoek
een werelddeel,
achter dit ogenblik
een zee van tijd 
 
Zul je voorzichtig zijn?

Ds. Guus A.V. Fröberg

_________________________________________________________________________

Taizéviering
Zondag 28 januari, 19.00 uur      
In de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen
 
We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

 
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
 
Iedereen van harte uitgenodigd!
 
Aanvang om 19.00 uur.
 
Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg
(contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail:

 

 


 

 
 


 

 


Eerdere wijkberichten 2018

Januari 8 jan.        

Eerdere wijkberichten 2017

December 4 dec. 11 dec. 18. dec.
Voor 3 weken
   
November 6 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.  
Oktober 2 okt. 9 okt. 16 okt. 23 okt. 30 okt.
September 4 sept. 11 sept. 18 sept. 25 sept.  
Augustus   14 aug. 21 aug. 28 aug.  
Juli 3 juli     24 juli  
Juni 12 juni 19 juni 26 juni    
Mei 1 mei 8 mei 15 mei 22 mei 29 mei
Voor 2 weken!
April 3 apr. 10 apr. 24 apr.    
Maart 6 mrt. 13 mrt. 20 mrt. 27 mrt.  
Februari 6 feb. 13 feb. 20 feb. 27 feb.  
Januari 2 jan. 9 jan. 16 jan. 23 jan. 30 jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug