WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. WIJKBERICHT 9 juli 2018 nr. 25 voor drie weken
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

» Eerdere wijkberichten     
» Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33     
E-mail:    

Bij de dienst van zondag 15 juli
De lezingen op deze zondag zijn uit Jesaja 52, 1-6 en Marcus 6,6b-13.
In de Marcustekst stuurt Jezus zijn twaalf discipelen eropuit om te ‘verkondigen’ , zieken te genezen en demonen uit te drijven. En ze hoeven alleen maar een stok mee te nemen en ze mogen sandalen dragen. En als ze niet welkom zijn mogen ze weggaan en het stof van hun voeten schudden. “Als je onderdak vindt, blijf daar dan. En als je niet welkom bent, laat het dan los, schud dan het stof van je voeten”, zo staat het in Marcus. Schudden wij het stof wel van ons af… en hebben we wel genoeg olie en zalf voor de schrale wonden die we oplopen in het leven? 
Pastor Marja Griffioen
Bij de dienst van zondag 22 juli
We lezen deze zonder het verhaal van de wonderbare spijziging zoals het de eerste keer wordt vertelt door Marcus, het verhaal van de vijf broden en de twee vissen: Marcus 6 : 30-44.
Een grote groep mensen, ze leken als schapen zonder herder, moeten gevoed worden. Dat geeft een heleboeldrukte. Terwijl Jezus en de zijnen juist naar de overkant van het meer waren gevaren om naar een eenzame plek, naar een afgelegen plaats te gaan en daar te rusten.
Daarnaast lezen we Jeremia 23 : 1-6. waarin Jeremia de priesters aanklaagt als trouweloze herders.

 


Bij de dienst van zondag 29 juli
We lezen Marcus 6 : 45-52 en Jesaja 63 : 7-14.
Jesaja schetst de roemrijke daden van de Heer. Marcus levert de illustratie met het verhaal over Jezus die zijn leerlingen in de boot op het meer tegenkomt over het water.
De Heer wilde redder zijn voor het Godsvolk (Jes. 63:8b), Jezus bracht de angst van zijn leerlingen tot bedaren met de woorden ‘Ik ben het, wees niet bevreesd’(Marc 6:50b)
Zoals een het volk Gods onderweg door de zee geleid werd zo bereiken de leerlingen na een moeizame tocht over het water uiteindelijk de veilige overkant.Gedurende de zomermaanden is er elke zondag kindernevendienstWij gedenken Annigje Harder-Lier

Op 29 juni is mevrouw A. Harder-Lier in de leeftijd van 88 jaar overleden. Zij woonde na het overlijden van haar man in Dijkzicht. Twintig jaar was zij gastvrouw op de ouderensoos van de Emmaüskerk. Daarna nog 22 jaar lid.
De laatste jaren werd zij vaak opgenomen in het ziekenhuis en was het niet altijd even gemakkelijk voor haar. Toch bleef ze de lieve, blijmoedige dame die wij kenden, met altijd een glimlach op haar gezicht. Op de begrafenis, 6 juli op begraafplaats Holy, zei haar zus Riet: “Zo was Annie. Altijd dezelfde.”
Dat zij mag rusten in vrede.
 
Cobie van der VliesUit de kerkenraad
Donderdag 5 juli kwam de kerkenraad van Ambacht-Oost voor het laatst dit seizoen bijeen.
Belangrijk punt op de agenda was het voorzitterschap. Na het vertrek van JanWillem Goedknegt als voorzitter kon er lange tijd niemand gevonden worden om de taak van voorzitter op zich te nemen.
In de tussentijd - zo gebiedt dan de kerkorde - is de predikant waarnemend voorzitter. Gelukkig is nu Cees Kok bereid gevonden om voor de voorzittershamer te hanteren. Cees Kok is reeds ouderling-kerkrentmeester.
Voorwaarde was wel dat er voor hem een vervanger werd gevonden in de Commissie geldwerving van het college van kerkrentmeesters. Hiertoe werd Dik van Rijn bereid gevonden.
We zijn blij en dankbaar dat deze vacature nu vervuld is.

  • Door de wisseling van de wacht van penningmeesters van de wijkdiakonie -Niek Rietveld ging Jos van den Boogert werd gevonden als zijn opvolger - liep het bespreken van de begroting 2018 van de wijkdiakonie enige vertraging op, maar kon geheel worden goedgekeurd.
  • De zomerkoffieochtenden gaan door, er zijn ook weer drie koffieochtenden inhet najaar gepland. Waarna de evaluatie in de kerkenraad volgt.
  • De plannen voor het nieuwe seizoen werden aanvullend op de vorigevergadering besproken. Dit alles zal te vinden zijn in het activiteitengidsje dat begin september verschijnt, op de website, in Onderweg en de social media.
  • Het startweekend is 15, 16 september. De voorbereidingen worden getroffen.
  • Het jaarthema zal cirkelen rond de woorden ‘bewust leven’, ‘groen’ en‘duurzaamheid’. In de Bethelbijzonderdienst van 30 september zal dit thema verder worden uitgewerkt. De BBploeg is daar met groot enthousiasme aan begonnen.

Deze laatste vergadering van het seizoen werd op traditionele Vlaardingsewijze besloten. Sommige tradities moet je koesteren.
 
Ds. Guus A.V. FröbergSlotmiddag ouderensoos   
De eerste helft van het jaar zit er alweer op. Deze laatste warme middag was echt zo’n middag waarin van alles gebeurde waar onze soos voor staat.
We namen met warme woorden afscheid van iemand, vierden een verjaardag met traktatie van de jarige, luisterden naar prachtig pianospel van één van de gasten en tot slot speelden de gastvrouwen levende schilderijen die geraden moesten worden.  
Naast zingen, meditatie en een spelletje doen, staat persoonlijke aandacht door leiding en gastvrouwen bovenaan.
We beginnen na de zomerstop op dinsdag 21 augustus om half 3.
U bent van harte welkom en wij staan voor u klaar. 
 
De Gastdames

 

Zomerkoffie
 
Inmiddels een begrip aan het worden.
 Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle  tijd is 
 voor een goed gesprek.
 Woensdagochtend 25 juli en woensdagochtend 15 augustus.
 Beide ochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
 Van harte welkom!

Kerkterras

Datum 26 augustus aanvang 10.30 uur.
Locatie : Oranjepark Vlaardingen of de schuilkerk bij slecht weer: de Grote kerk.
Blijf op de hoogte, like it facebookpagina: KerkterrasVld.Start seizoen zaterdag 15 september
De vakantie periode moet nog beginnen, maar we denken al aan het nieuwe kerkseizoen. Dat begint op zaterdag 15 september. Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk. We willen daar het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades en broodjes. We hebben daarbij wel hulp nodig.
Als u een pan soep wilt koken of een salade klaarmaken geef u dan op bij Cobie Plantinga tel 4347162 of per mail 
Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom.
Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u dan op. Er liggen inschrijflijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar hebben we u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van. 
Cobie Plantinga-van Vliet
De opbrengst van de bloemenpot van zondag 8 juli is € 69,90
Wilt u het werk van de wijkdiakonie steunen?
Rek.nr.N62 INGB 0005344105 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht-Oost.
Giften
Mevrouw Anneke Plantinga heeft een gift ontvangen voor de wijkkas van € 20,00.
Waarvoor onze dank.

 


ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar
Ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zondag 15 juli  
Dienst 10.00 uur
   
Maandag 16 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Zondag 22  juli  
Dienst 10.00 uur   
   
Maandag 23 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Woensdag 25 juli  
Zomerkoffie 10.00 - 12.00 uur 
   
Zondag 29  juli  
Dienst 10.00 uur  
   
Maandag 30 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Zaterdag 4 augustus  
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur
   
Zondag 5 augustus  
Dienst 10.00 uur  


Voor deze weken en daarna:

Wolken (Greet Brokerhof-van der Waa)
 
Zomaar op een zomerdag
eens naar de Hemel kijken
waar witte wolken drijven
in een zee van blauwe lucht.
Even los en vrij zijn van
die dolgedraaide aarde.
Een hemelsblauwe ruimte
waar een mens de haast ontvlucht.
 
Vluchtig zijn de vormen van
de wolken die verschuiven.
Ze geven lucht en ruimte
aan een ziel die zoekt en vraagt.
Alles wat belangrijk leek
verschuift op deze hoogte.
Hier staan de zinnen open
en de geest wordt uitgedaagd.
 
De deur gaat even van het slot.
Hier voelt een mens zich dicht bij God.

Ds. Guus A.V. Fröberg


 

 


 

 
 


 

 


Eerdere wijkberichten 2018

Juli 2 juli        
Juni 4 juni 11 juni 18 juni 25 juni  
Mei 7 mei 14 mei 28 mei    
April - 9 apr. 16 apr. 23 apr. 30 apr.
Maart 5 mrt. 12 mrt. 19 mrt. 26 mrt.
voor 2 wk.
 
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  

Eerdere wijkberichten 2017

December 4 dec. 11 dec. 18. dec.
Voor 3 weken
   
November 6 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.  
Oktober 2 okt. 9 okt. 16 okt. 23 okt. 30 okt.
September 4 sept. 11 sept. 18 sept. 25 sept.  
Augustus   14 aug. 21 aug. 28 aug.  
Juli 3 juli     24 juli  
Juni 12 juni 19 juni 26 juni    
Mei 1 mei 8 mei 15 mei 22 mei 29 mei
Voor 2 weken!
April 3 apr. 10 apr. 24 apr.    
Maart 6 mrt. 13 mrt. 20 mrt. 27 mrt.  
Februari 6 feb. 13 feb. 20 feb. 27 feb.  
Januari 2 jan. 9 jan. 16 jan. 23 jan. 30 jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug