WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 1 augustus 2022 nr. 14

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF    
  

Bij de dienst van zondag 7 augustus

Deze zondag gaat pastor Gera van der Linden uit Spijkenisse voor.
In deze dienst staat het verhaal van de opwekking van Lazarus centraal.
Zeker als je in je naaste omgeving een dierbare moet missen kan het een wrang verhaal zijn.
Waarom wel Lazarus en waarom niet…? Toch blijkt juist dit verhaal een heel bemoedigend verhaal te zijn!
 

Bij de dienst van zondag 14 augustus

In deze dienst gaat mevrouw Laura Dijkhuizen voor.
 

Bij de dienst van zondag 21 augustus

Oecumenische zomerterras kerkdienst om 10:30 uur in ’t Hof / Oranjepark.
Geen dienst in de Bethelkerk.  


Vak C, anderhalf meter vak

In de tijden van corona – die overigens nog niet voorbij zijn, hadden we tijdens de kerkdiensten in de Bethelkerk een vak C, een anderhalf meter vak, waar mensen de dienst konden bijwonen, terwijl het anderhalf meter afstand houden in acht werd genomen. Dit vak willen we weer nadrukkelijk in gebruik nemen. Het is het vak banken, voor de regietafel.
We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.

De Kerkenraad


Wijkactie voor de Vlaardingse Voedselbank

Op zondag 7 augustus a.s. willen we weer beginnen met de actie voor de Voedselbank ook al is de vakantie misschien nog niet voor iedereen afgelopen. Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om pakken rijst. Meer dan één pak mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken. De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben, of als aanvulling op de pakketten.
Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.
Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen is er ook de mogelijkheid om zaterdag 6 augustus tussen 11:30 en 12:00uur, of in de loop van de week als er iemand in de kerk aanwezig uw bijdrage af te geven.
Hartelijk dank dat u mee wil doen.
Informatie: Jos van den Boogert, 0638315155
 

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

Derde woensdagochtend van de maand
17 augustus


De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. Dit kan tot maandagavond.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel.010 4347162,
of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!
 

Oud Papier

Het is wel vakantietijd, maar de oud papier-inzamelingen gaan gewoon door.
Op za. 6 augustus en za. 13 augustus staan de containers weer klaar aan respectievelijk de Goudenregenstraat en het Verploegh Chasséplein. U kunt daar weer al uw oud papier en karton kwijt!

Namens de OPA’s, Kees Brouwer
 

Bethelcafé

Laatst las u over het nieuwe Bethelcafé dat in oktober gaat starten.
In de Corona-tijd is de eenzaamheid bij ouderen onder de aandacht gekomen.
Er zijn veel mensen die alleen wonen en niet veel sociaal contact hebben. Juist voor iedereen die het misschien ingewikkeld vindt bij een bestaande groep aan te sluiten willen we een laagdrempelig aanbod creëren.
Voor mensen binnen en buiten de kerk. Met een open inloop en een open programma proberen we de drempel laag te houden. Iedereen is welkom om te komen en ook weer te gaan als men zich toch niet helemaal op haar/zijn gemak voelt. We hopen natuurlijk dat mensen zich wel prettig en welkom voelen in het nieuwe Bethelcafé. Misschien wilt u wel iemand meenemen? Kom gewoon een keer langs.
 

Vakantie tot en met 21 augustus

Pastor Annabell de Jong is nog met vakantie.

 
We blijven met elkaar verbonden
  • Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
    Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.
  • Via de appgroep van de Bethelkerk.
    Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
  • Via ‘Onderweg’.
  • Via de website: www.ambachtoost.nl.
  • Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Pastor Annabell de Jong

 

_______________________________________
 

Eerdere wijkberichten 2022

Augustus 1 aug.        
Juli          
Juni   13 juni   27 juni  
Mei   9 mei   23 mei  
April   11 apr.   25 apr.  
Maart   14 mrt.   28 mrt.  
Februari   14 febr.   28 febr.  
Januari 3 jan.   17 jan.   31 jan.

 

Eerdere wijkberichten 2021

December     13 dec.    
November 1 nov.   15 nov.   29 nov.
Oktober 4 okt.   18 okt.    
September 6 sept.   20 sept.    
Augustus   9 aug.      
Juni   14 juni   28 juni  
Mei   10 mei   31 mei  
April   12 apr.   26 apr.  
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

 

 

 

 

terug