WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN
2. WIJKBERICHT 3 augustus 2020 nr. 25
     Voor vier weken!
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

 

Zondag 9 augustus

In de laatste dienst rond de brief van Jakobus staat Jakobus 5 : 7-11 centraal.
Over geduld in tijden van crisis.
Als voorbeeld van geduld wordt de landarbeider genoemd die wacht met oogsten tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen (5,7). Ook de profeten worden genoemd als toonbeelden van geduld (5,10). Zij ondergaan het kwaad met geduld.
Hoeveel geduld hebben wij de afgelopen maanden gehad en hoeveel geduld kunnen wij nog opbrengen?
Om te beginnen lezen we Job 6 : 8-13 ‘Wat is mijn kracht, dat ik zou kunnen wachten, en wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen leven?' (6:11).

Zondag 16 augustus

Deze zondag gaat ds. Casper van Dorp voor.

Zondag 23 augustus

Vandaag beginnen we weer met het leesrooster te volgen.
Petrus heeft in het hieraan voorafgaande deel zijn belijdenis tot Jezus uitgesproken. Hij herkent in Jezus de messiaanse weg. Maar als Jezus daarvan de profetische consequenties benoemt, door zijn leerlingen te vertellen dat zijn weg en daarmee dus ook hún weg een lijdensweg zal zijn, komt Petrus heel menselijk in opstand.
Er ontstaat een felle discussie tussen Jezus en Petrus.
We lezen Matteüs 16: 21-27 en Hosea 6 : 1-3.

Zondag 30 augustus

We lezen Matteüs 17 : 14-20
De leerlingen  lukt het niet om een zieke jongen te genezen. Met een enkel streng  woord  van Jezus  lukt het wel. Oorzaak is hun kleingelovigheid volgens Jezus. Al hadden ze maar het geloof van een mosterdzaadje dan zouden ze bergen kunnen verplaatsen.
Het onvermogen van de leerlingen is een spiegel van het onvermogen van de hoorders en lezers toen en nu.
De eerste lezing is Jeremia 7 : 23-28.
 

Wij gedenken Gerdina de Jong Beekhuijsen-Vroegh

Op maandag 20 juli is in de leeftijd van 87 jaar Gerdina de Jong Beekhuijsen-Vroegh overleden. Zij werd geboren in Vlaardingen.
Dien Vroegh trouwde met Jan de Jong Beekhuijsen met wie ze tot 2014 gelukkig getrouwd was.
Samen met hem heeft ze heel veel jaren in grote trouw kledinghulp naar Roemenië georganiseerd, later ook meegegeven aan Oost-Europese chauffeurs.
De laatste jaren na het overlijden van haar man waren zwaar voor haar, maar zij wist zich gesteund door haar dochter Gerda, die voor haar al die jaren zorgde en haar tot het laatste toe in haar eigen huis heeft verzorgd.
Dien was een gelovige vrouw en wist zich altijd bij de kerk betrokken.
De dankdienst voor haar leven en begrafenis vond afgelopen vrijdag 24 juli plaats in de aula van de begraafplaats Emaus
We lazen psalm 23 en memoreerden haar leven.
Hierna vond de begrafenis plaats op de begraafplaats Emaus.
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij de twee dochters Marry en Gerda, de kleinkinderen en achterkleinkinderen en haar broers Huib en Gerard en zusters Lien en Bep.

ds. Guus A.V. Fröberg
 

Wij gedenken Jacobus de Wilt

Koos de Wilt werd in Vlaardinger-Ambacht geboren op 3 april 1930. Hij overleed 24 juli in Vlaardingen, 90 jaar oud.
Op de kaart stonden de volgende woorden: ‘Een rustig en tevreden mens, trots op zijn familie. Koos genoot van de kleine dingen in het leven met gevoel voor humor. Wij gaan je ontzettend missen.’
Donderdag 30 juli vond de uitvaart plaats op de begraafplaats Emaus.
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij zijn vrouw Gré de Wilt-Bouman, bij zoon Sjaak en schoondochter Marianne en bij andere kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen.
‘In liefde laten wij je los’.
 

Kerkdiensten in juli en augustus       

Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!
Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de Bethelkerk houden.
Daar zijn wij erg blij mee. Echter, er mogen niet meer dan 100 personen in de kerkzaal aanwezig zijn.
Daarom maken we gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
Zie hiervoor de website Ambacht Oost:  www.ambachtoost.nl
.

Ik heb geen e-mail
Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om te worden uitgenodigd voor een kerkdienst dan kunt u bellen met:
•  Kees Sterrenburg 06-49628284 of
•  Trudie Poot 06-38065253
Zij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u zich zullen aanmelden. Want wat is er mooier dan een zo vol mogelijke kerk. Ondanks alle beperkingen is het goed om elkaar weer (op gepaste afstand) te kunnen begroeten en contact te hebben. Samen luisteren naar de verkondiging, de gebeden, de liederen en het kerkorgel. We hopen velen van u van harte te mogen verwelkomen. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via de telefoonnummers die hierboven vermeld staan.
Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl.

De diensten blijven we daarnaast uitzenden via YouTube Bethelkerk Vlaardingen of Kerkomroep.nl.  Soms laat de verbinding via Kerkomroep zich beter maken op een later tijdstip.
Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te horen. De liturgie wordt op de website geplaatst.
 

De gemeentezang in de Bethelkerk

Sinds 8 maart was er geen gemeentezang weer. En het zal nog wel even duren voordat alles wat dat betreft bij het oude is.
Wel zijn we 2 augustus begonnen met het ingetogen met elkaar zingen van de acclamatie ‘Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U’ na het gebed om ontferming en daarnaast met het zingen van het slotlied.
Dit weer kunnen zingen deed veel mensen goed, ontroerde mensen.
De beslissing hierover hebben we genomen na berekeningen, na overwegingen binnen het moderamen van de wijkkerkenraad aan de hand van de richtlijnen van de landelijke kerk.
Zo op bescheiden wijze met elkaar zingen willen we de komende weken blijven doen.
Naast de voorzangers en de groep zangers uit de cantorij die hun medewerking verlenen.

Daarnaast zijn we bezig met het binnen de mogelijkheden (financieel/ vrijwilligers/gebouw) optimaliseren van de luchtventilatie van de Bethelkerk.
 

De ouderensoos gaat niet meer door – of toch wel?

Ja, maar dan anders. Het lijkt al weer zo lang geleden, dat we elkaar konden zien. Dat we elkaar in de ogen konden kijken, elkaar aanraken, met elkaar praten en met elkaar lachen. Voor velen is de ouderensoos steeds het hoogtepunt van de week. Het moment waar ze naar uitzien en vrienden ontmoeten. Deze ontmoeting moeten we nu al heel lang missen.
Maar het team van de ouderensoos heeft niet stil gestaan. Om de 14 dagen ontvangen alle leden van de soos iets door de brievenbus of zelfs aan de deur. De ene week is het een puzzel, de andere week is het een verhaal. Met Pasen kreeg iedereen een leuk zelfgemaakt papierentasje gevuld met chocolade eitjes en nu zijn het ijzerkoekjes voor bij de koffie. Die ze dan wel zelf moeten zetten, want ja, samen komen kan nog niet.
Ik wil mede namens ds. Guus Fröberg de gastdames bedanken die de brieven langs brengen en contact houden met de soosleden. En natuurlijk Els Everaarts en Marry van Wijk die steeds weer hun creatieve ideeën gebruiken. Zo zijn we samen gemeente en komen we ook deze onwerkelijke tijd door.

Annabell de Jong, pastor Bethelkerk
 

Over de ‘godsdienstige vorming openbaar basisonderwijs’ (GVO)

Carla van Ee schreef voor ons een bericht over het jaar GVO dat zij gaf.
Zij geeft GVO op het Jan Ligthart, het Erasmus, de Klinker en de Ericaschool.
Zij doet dit – en dat mag gezegd worden – met een enorme inzet, creativiteit en bovenal liefde voor de kinderen.
We hopen dat zij het nieuwe seizoen weer vol enthousiasme aan de slag kan, door ons gesteund en gedragen.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Vanuit de GVO les

Veel leerlingen deden dit jaar mee met de GVO lessen op de openbare basisscholen. Allerlei onderwerpen kwamen in deze lessen voorbij en de leerlingen konden hun hart ophalen met verhalen, knutsels, goede gesprekken en spellen. In de herfst van dit schooljaar kwamen er gasten langs om te vertellen over het vrijwilligerswerk dat ze doen en met kerst gaven de leerlingen een presentatie over het ontstaan van de kerststal aan hun groot/ouders en medeleerlingen. Daarna werd het tijd voor nieuwe plannen met deze leuke groepen leerlingen. Maar daar kwam een spelbreker tussen: corona. Ik mocht als gastdocent niet meer in de scholen komen en mooie plannen zoals de presentatie door de leerlingen aan leden van de Bethelkerk en kerkbezoeken werden geannuleerd.

Eén plan werd gelukkig niet gedwarsboomd. In de afgelopen week is er op een paar scholen een minilesje gepland om afscheid te kunnen nemen van de leerlingen van groep 8. Ze kregen een certificaat, de GVO-map waarin ze het hele jaar gewerkt hebben, de brief die ze in januari aan zichzelf schreven en een levenslijn met vier kleuren: Wit voor henzelf, rood voor de liefde van God, groen voor de natuur en blauw voor de familie, waar ze knopen in kunnen leggen die de kruispunten in hun leven aangeven.

Van de PKN Vlaardingen kregen ze tenslotte een mooie stripbijbel als afscheidscadeau, waar ze gelijk in begonnen te lezen. Dat is ieder jaar een prachtig afscheidscadeau.
Ik kijk terug op een fijn schooljaar. Volgend jaar hoop ik weer GVO les te kunnen geven aan nieuwe groepen.

Hartelijke groeten, Carla van Ee
 

Wat de toekomst brenge moge…..

.... is onzeker.
Zal er straks een nieuwe lockdown komen? Zal dat betekenen dat we ook de kerkdiensten en andere voorzichtig ontstane initiatieven om de draad weer op te pakken weer radicaal moeten worden teruggedraaid?
We maken nu weer plannen voor het nieuwe seizoen.
De uitgestelde overstapdienst is gepland (13 september). Een dienst waarop vijf kinderen de overstap maken. Een dienst waaraan de Messengers meewerken. De vredeszondag is gepland (20 september) en de startzondag (27 september).
Er zijn weer Bethelbijzonderdiensten en Taizégebeden gepland. Koren en muziekgroepen zijn gevraagd voor het nieuwe seizoen, de cantorij gaat weer beginnen. De bijbelkring gaat in september van start over de psalmen. Over de soos wordt gedacht, hoe deze vorm kan krijgen en zo zijn er tal van andere initiatieven.
We treffen al deze voorbereidingen enerzijds met groot enthousiasme, anderzijds in  grote onzekerheid.

We hopen en bidden dat wij in deze onzekere tijden ook de woorden … mij geleidt des Heren hand begrijpen en dat ze ook in deze tijden een houvast voor ons leven kunnen zijn en wij ze kunnen vertalen naar ons doen en laten in het dagelijks leven.

ds. Guus A.V. Fröberg

 


OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

Derde woensdagochtend van de maand
De Bethelkerk gaat weer open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Voorlopig nog geen lunch.

Eerste keer is woensdagochtend 15 juli.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.

Volgende keer: 16 september

 
Giften

Pastor Annabell de Jong mocht een gift van 10, - voor de bloemenpot ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.
 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 12 juli  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
   
Maandag 13 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Woensdag 15 juli  
OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE  10.30 - 12.00 uur
   
Zondag 19 juli  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
   
Maandag 20 juli  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Zondag 26 juli  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
   
Maandag 27 juli  
Klussen rond en in de kerk
Moderamen wijkkerkenraad
09.00 - 12:00 uur
13.30 uur
   
Zaterdag 1 augustus  
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur
   
Zondag 2 augustus  
Dienst
via Kerkomroep.nl of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
10.00 uur
 
 

Voor deze week en daarna:

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen terwille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

                          Judith Herzberg

Ds. Guus A.V. Fröberg

 


 
_______________________________________


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2020

Augustus 3 aug.        
Juli 6 juli        
Juni 8 juni 15 juni 22 juni 29 juni  
Mei 4 mei 11 mei 18 mei 25 mei  
April 6 apr. 20 apr.      
Maart 2 mrt. 9 mrt. 16 mrt. 23 mrt.  
Februari 3 febr. 10 febr. 17 febr. 24 febr.  
Januari 6 jan. 13 jan. 20 jan. 27 jan.  


 

 

Eerdere wijkberichten 2019

December 2 dec. 9 dec. 16 dec.    
November 4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 nov.  
Oktober 7 okt. 14 okt. 21 okt. 28 okt.  
September 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 sept.
Augustus 5 aug.     26 aug.  
Juli 1 juli 8 juli 15 juli    
Juni 3 juni   17 juni 24 juni  
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr.   29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 febr.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug